" معرفی پست تایپ"

معرفی پست تایپ سفارشی

تصویر پیدا نشد

یکی از خصیصه های بسیار مفید و جدید وردپرس +۳، توانایی اضافه کردن نوع نوشته اختصاصی (post type وردپرس) می باشد. این ویژگی شما را قادر می سازد تا غیر از پنج نوع نوشته خود وردپرس (مثل نوشته، برگه، پیوست نوشته و غیره)،  انواع مختلف نوشته را طبقه بندی کنید و به نمایش بگذارید. اضافه شدن چنین خصیصه ای برای وردپرس قدم بزرگی به سمت تبذیل شدن آن به یک CMS همه جانبه و قدرتمند محسوب می شود.   در اینجا به دنبال آن هستیم که شما را طی فرایند ساخت و کاربرد پست تایپ همراهی کنیم. امیدواریم که این ویژگی جدید...