چگونه شناسه عددی فیسبوک رو دریافت کنم ؟

چگونه شناسه عددی فیسبوک رو دریافت کنم ؟

افزونه ربات نویسنده وردپرس این قابلیت را دارد که از صفحات و گروه های فیسبوک مطلب دریافت نموده و به عنوان پست در وب سایت ارسال کند برای استفاده از این قابلیت ربات نویسنده وردپرس شما نیاز به استفاده از شناسه عددی صفحه یا گروهی که می خواهید مطالب آن را دریافت کنید ، دارید .

حالت اول  : اگر آدرس صفحه گروه یا صفحه فیسبوک مورد نظرتان شناسه دارد آن را بصورت زیر تشخیص دهید :

 

چگونه شناسه عددی یک صفحه فیسبوک را پیدا کنیم ؟

 

برای مثال :

آدرس صفحه :

https://www.facebook.com/Move-in-Realestate-and-investment-330960380336582

شناسه عددی صفحه :

۳۳۰۹۶۰۳۸۰۳۳۶۵۸۲

حالت دوم : اگر آدرس صفحه یا گروه فیسبوکی مورد نظرتان شناسه عددی فیسبوک نداشت از کلید ترکیبی Ctrl + U استفاده کنید .

حال با استفاده از Ctrl + F عبارت “PageComposerPagelet_” را بیابید .

 

چگونه شناسه عددی یک صفحه فیسبوک را پیدا کنیم ؟

اگر هم پیدا نشده با همان کلید ترکیبی به دنبال entity_id بگردید .

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0