حذف اندازه تصاویر پیش فرض وردپرس و (WooCommerce) از سایت شما به وسیله کد

برای جلوگیر از ایجاد تصاویر اضافه که می تواند منابع زیادی از سایت شما رو مصرف کنه می تونید از کد زیر استفاده کنید

<?php
/*
 * Custom filter to remove default image sizes from WordPress.
 */
 
/* Add the following code in the theme's functions.php and disable any unset function as required */
function remove_default_image_sizes( $sizes ) {
 
 /* Default WordPress */
 unset( $sizes[ 'medium' ]);     // Remove Thumbnail (150 x 150 hard cropped)
 unset( $sizes[ 'medium' ]);     // Remove Medium resolution (300 x 300 max height 300px)
 unset( $sizes[ 'medium_large' ]);  // Remove Medium Large (added in WP 4.4) resolution (768 x 0 infinite height)
 unset( $sizes[ 'large' ]);      // Remove Large resolution (1024 x 1024 max height 1024px)
 
 /* With WooCommerce */
 unset( $sizes[ 'shop_thumbnail' ]); // Remove Shop thumbnail (180 x 180 hard cropped)
 unset( $sizes[ 'shop_catalog' ]);  // Remove Shop catalog (300 x 300 hard cropped)
 unset( $sizes[ 'shop_single' ]);   // Shop single (600 x 600 hard cropped)
 
 return $sizes;
}
add_filter( 'intermediate_image_sizes_advanced', 'remove_default_image_sizes' );
?>

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0