" ديدگاه"

بازدیدکننده را مجاب به نظر دادن کنید

بازدیدکننده را مجاب به نظر دادن کنید

۱- مطالبتان رو به گونه ای نگارش کنید تا بازدیدکننده را مجاب به نظر دادن کنید. ۲- ظاهر قسمت نظرات را زیبا طراحی کنید و با کاربری راحت! ۳- برای ثبت نظر، کاربر را مجبور به وارد کردن نام، ایمیل و … نکنید. ۴- این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم کنید که موافقت یا مخالفت خود را با نظرات دیگران اعلام کنند. (مثبت و منفی برای هر نظر) ۵- در نظرات حتما از گراواتار استفاده کنید. ۶- برای نظرات خوانندگان احترام قائل شوید و به آنها جواب دهید حتی یک تشکر ساده! ۷- نظر دهندگان همیشگی را پیدا کنید و...