" webyad.com"

معرفی وب سایت وب یاد

معرفی وب سایت وب یاد

با سلام امروز در خدمت شما هستیم با معرفی یک سایت جالب که جای خالیش تو ایران احساس می شد. وب یاد درواقع نسخه فارسی یودمی است که آموزش را از طریق فضای وب میسر می سازد. در سایت وب یاد سایت خود راچنین معرفی کرده است. بستر یاددهی- یادگیری است. در گذشته تصور از استاد و معلم این بود که او شخصی است که مطالب را می‌داند و شاگردان، دانشجویان و یادگیرندگان افرادی هستند که نمی‌دانند و باید دانش استاد به آنها منتقل شود. بنابراین استاد همیشه «استاد» و یادگیرندگان همیشه «یادگیرنده» بودند. اما در دنیای واقعی این چنین تفکیک...